09/09/2013


Το σύστημα μελέτης time2learn τώρα και για μαθητές δημοτικού (Δ', Ε' & ΣΤ')


Το σύστημα μελέτης time2learn διατίθεται πλέον και για μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες ζωντανής υποστήριξης από δασκάλους όποτε τους χρειάζεσαι!

Τα πακέτα με τα οποία διατίθεται το σύστημα μελέτης time2learn για τους μαθητές δημοτικού έχουν ως εξής:
 

Δ' Δημοτικού Ε' Δημοτικού ΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΓΛΩΣΣΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΓΛΩΣΣΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΙΣΤΟΡΙΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΙΣΤΟΡΙΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΙΣΤΟΡΙΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
(ΒΙΒΛΙΟ & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
  ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.